İlk öncə sizə ən qədim nəşriyyat və mətbəə olan Cambridge University Press haqqında məlumat vermək istəyirik.
Bildiyiniz kim Cambridge University ən qədim universtetlərdən biri sayılır və eyni zamanda qədim nəşriyyat və mətbəə fəaliyyəti də burda yaranmışdır 20 iyul 1534-cü ildə Kembric Universiteti Kral VIII Henridən kitab fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün kral fərmanı almışdır. Bu tarixdən etibarən ən qədim nəşriyyat və mətbəə olan “Cambridge University Press” yaradılmışdır və o, indi də öz fəaliyyətini davam etdirir.